امروز شنبه 7 خرداد

 

مکان: طبقه سوم دانشکده فنی و مهندسی راهرو سمت چپ اتاق 422

تماس با ما

شماره تلفن دفتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد شهرضا

 

031-53292081

رایانامه :

bpj.shahreza@gmail.com

bpj.shahreza@yahoo.com

bpj.sh@iaush.ac.ir