امروز شنبه 7 خرداد

طرح یاقوت انارستان

کد : 10004بازدید 6347 بارتاریخ انتشار 02 مهر ماه 1393 ساعت 13:28

بسمه تعالی

در راستای بهبود کیفیت محصول نهایی و افزایش بازارپسندی و در نهایت درآمدزایی بیشتر باغداران تولیدکننده محصول انار برآن شدیم که با توجه به اهمیت آفتاب سوختگی و کرم گلوگاه انار در بین عوامل موثر بر میزان و کیفیت تولید انار، به اجرای چهارطرح پژوهشی در این زمینه در سال 1392 در شهرستان شهرضا بپردازیم:

1. بررسی اثرات استفاده از پوشش توری و پرچم تراشی تاج انار به منظور پيشگيری از خسارت کرم گلوگاه .(Ectomyeloisceratoniae) (Lepidoptera: Pyralidae):

مجری: مرتضی تاکی

عنوان مقاله:

 Some mechanical methods to behavior manipulation of the carob moth, Ectomyelois ceratoniae in pomegranate orchards (جهت دانلود کلیک کنید)

2. تاثير انواع پوشش ميوه بر آفتاب سوختگي و ويژگي‌هاي كيفيتي ميوه انار در منطقه چغاد شهرستان شهرضا

مجری: مهدی قربانی

3. بررسي تاثير صمغ تازه آنغوزه در كاهش خسارت كرم گلوگاه انار  و اثر آن بر فون حشرات درخت انار در شهرستان شهرضا.

مجری: محمدرضا کاویانپور

عنوان مقاله:

Effect of fresh gum of assafoetida on the damage reduction of pomegranate fruit moth, Ectomyelois ceratoniae (Lep.,Pyralidae) in Shahreza City (جهت دانلود کلیک کنید)

4.  بررسي اثرات سه نوع پوشش ميوه انار در كاهش خسارت كرم گلوگاه انار(Ectomyeloisceratoniae) (Lepidoptera: Pyralidae) در منطقه شهرضا.

مجری: سیمین محمدی

عنوان مقاله:

The application of difference covers for controlling of Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) (جهت دانلود کلیک کنید)

شهرستان شهرضا با سطحی معادل 1500 هکتار باغ انار، 16% از باغات انار استان اصفهان را در خود جای داده است که 1100 هکتار از این باغات بارور بوده و در سال­های اخیر با افزایش سطح علمی کشاورزان، میزان برداشت این محصول در هر هکتار بطور قابل ملاحظه­ ای افزایش یافته است.  مهمترین آفت انار در این شهرستان، کرم گلوگاه است که بیشترین مقدار خسارت این آفت در حدود 40% از کل محصول برداشتی در یک هکتار را شامل می­شود که با یک حساب ساده می­توان دریافت که میزان خسارت این آفت بسیار قابل ملاحظه است.  نحوه زندگی این آفت به گونه ­ای است که  مبارزه با آن از طریق روش­های تلفیقی مي تواند موثر واقع شود و استفاده از سموم شیمیایی نتيجه اي نخواهد داشت، بنابراین با اجرای پوشش گذاری و تاج تراشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی، به مبارزه با این آفت پرداخته و نتایج آن درقالب مقالات علمی خارجی به چاپ رسیده و یا در حال چاپ می باشند همچنین در زمینه آفتاب سوختگی سه نوع پوشش موثر مورد بررسی قرار گرفته شد و انارها از لحاظ درصد آفتاب سوختگی و رنگ پوست (توسط دستگاه هانترلب) مقایسه گردیدند.