امروز يکشنبه 8 خرداد

اطلاعیه (مهلت منقضی شده)

کد : 10011

اطلاعیه انتخاب اعضای استعداد درخشان باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان واحد شهرضا

اعضای محترم خواهشمند است  با مراجعه به سایت باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان واحد شهرضا به آدرس bpj.iaush.ac.ir و دریافت آیین نامه عضویت استعداد درخشان (منوی استعداد درخشان و یا در قسمت اطلاعیه‌ها)  جدول زیر را تکمیل و به همراه کلیه مستندات خود به آدرس bpj.shahreza@gmail.com با عنوان مدارک استعداد درخشان (مربوط به آقا/خانم ...........) ارسال نمایید و یا  به صورت حضوری به دفتر باشگاه واقع در طبقه سوم دانشکده فنی مهندسی اتاق 422 تحویل داده و روی پاکت مدارک قید شود مربوط به استعداد درخشان 1393.

 مدارک ارسالی در انتخاب عضو یا اعضای  استعداد درخشان باشگاه واحد شهرضا مورد استفاده قرار می گیرد.

با تشکر- باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان واحد شهرضا

آخرین مهلت :3 بهمن 1393

آیین نامه استعداد درخشان