امروز شنبه 7 خرداد

برنامه های اجرا شده

کد : 1032

برنامه های اجرا شده:

سمینار نیم روزه بررسی آسمان شب و رصد بهار

سمینار نیم روزه بررسی آسمان شب تابستانی

سمینار نیم روزه بررسی آسمان شب پاییزی

کارگاه روش تحقیق و آمار مقدماتی

کارگاه آمار پیشرفته

کارگاه مقاله نویسی به زبان فارسی

کارگاه مقاله نویسی به زبان انگلیسی

کارگاه روش جستجو در اینترنت

کارگاه تجاری سازی طرح های پژوهشی

بازدید از پارک علم و فناوری شیخ بهایی

 کارگاه ساخت قطعات اپتیکی

آرشیو مطالب...