امروز يکشنبه 8 خرداد

آئین نامه عضویت (مطالعه)

کد : 1045بازدید 9216 بار

 

اینجانب شرایط عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد شهرضا را دارم ثبت نام می کنم.

حداقل امتیاز جهت عضویت 20 امتیاز

مدارک مورد نیاز جهت بارگذاری (عکس، صفحات شناسنامه، مدرک تحصیلی که موید معدل اظهار شده باشد)

تکمیل قسمت سوابق تحصیلی، بارگذاری فایل مقالات (درصورت داشتن مقاله) و سایر موارد (درصورت وجود) جهت تایید عضویت الزامی است.

شرایط عضویت

شرایط عضویت

شرایط عضویت

شرایط عضویت

شرایط عضویت

شرایط عضویت


 

اینجانب شرایط عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد شهرضا را دارم ثبت نام می کنم.

درصورتی که شرایط عضویت را ندارید اینجا را مطالعه کنید.

 


آرشیو مطالب...