امروز شنبه 7 خرداد

نحوه صحیح درج نام باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا در مقالات

:::آرشیو:::


کد : 7

نحوه صحیح درج نام باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان آزاد اسلامی در مقالات

به اطلاع کلیه اعضاء محترم باشگاه پژوهشگران و نخبگان واحد شهرضا می رساند  برای اینکه مقالات مشمول امتیاز ، تشویق و تایید گردند، لازم است شرایط زیر رعایت شود:

1- نشانی باشگاه و دانشگاه را به صورت زیر در مقالات خود درج نمایند.

2-   نام هيچ سازمان، نهاد و يا .... ديگري در كنار نام باشگاه قرار نگرفته باشد.

در مقالات فارسی:

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، شهرضا، ایران.

در مقالات انگلیسی:

Young Researchers and Elite Club, Shahreza Branch, Islamic Azad university, Shahreza, Iran.

مثال :

صحیح:

 

نحوه صحیح 

غلط : (به علت درج 2 نام برای فرد عضو و متقاضی دریافت تسهیلات مقاله)


درج غلط
تصاویر مربوطه

Phoenix:تصویر0 از 2تصویرPhoenix:تصویر1 از 2تصویر